Publications in a lifetime

Deze pagina geeft een chronologisch overzicht van publicaties van eigen hand of waar ik nauw bij betrokken was. Mijn eerste publicatie verscheen in 1982 gestimuleerd door prof A.C.J. Koot over Schuifspanningen in rioolleidingen.

Samenvatting juni 2020
Checklist regenwateroverlast in stedelijk gebied


Onderlopen Tunnels is een keuze
Land+Water april 2020
PerceelTool helpt bij tegengaan wateroverlast en droogte


Doorsnedeanimatie perceel

PerceelTool.nl
Rekeninstrument voor het dimensioneren van regenwater-maatregelen op eigen terrein


Maatregelen op eigen terrein


Keuze van een referentie oppervlak
is essentieel bij gebruik mm.


Deur poster


hoe werkt het

RIONED/STADSWERK, najaar 2018
Gêne pluviale dans les zones urbanisées : Evitez les problèmes locaux

Stadswerk
juni 2018
Klimaatspecial
Stresstest regenwateroverlast, blijf kritisch


Toename extremen relatief groot

RIONEDnieuws,
voorjaar 2018
Functioneren groen/blauwe daken in beeld


Principe functioneren groenblauw dak


NETATMO regenmeter


Ruime zandvang met filterdoek

STOWA, juni 2017
Extreme neerslag in het stedelijke gebied, presentatie.

Land+Water, mei 2017
Dichter meetnet in de stad dankzij amateur weerstations

RIONEDnieuws, mei 2017
Perceptie en werkelijkheid van extreme buien


Kans: ergens in Nederland


Kantelbakregenmeter NETATMO

RIONEDnieuws
april 2017

Grootschalige extreme buien op komst


Toename gebiedsgrootte regengebied

Land+Water
april 2017
Regenwateroverlast in bebouwd gebied: voorkom lokale problemenKlimaatbestendig (neerslagsom)
Niet 60 mm in een uur
Matig 90 mm in een uur
Gemiddeld 120 mm in een uur
Zeer 150 mm in een uur


Kenmerken tunnelbak


Ontwikkeling straatprofiel

Nieuwe neerslagreeksen voor het waterbeheer nader toegelicht (2016)


RainTools rioolstelsel schematisering


Blootstelling na overstortingen

METEO congres
Urban drainage standards
(2015);

RIONEDnieuws
Ontwikkeling impacttest extreme buien
(2015);

STOWA/RIONED
Groene daken nader beschouwd
(2015)


RIONEDrapport
Regenwatersystemen op de testbank (2015);


RIONEDnieuws
Lessen uit hoosbui op 26 augustus 2010 (2013)

Inspirerende werksessie over omgaan met extreme neerslag (2013)


Water op straat is niet schoon!

KNMI Colloquium
Wateroverlast in de bebouwde omgeving
(2008);

11ICUD Edinburgh Paper
Heavier Rainfall Due to Climate Change, How to deal with effects in urban areas

Visie Stichting RIONED
Klimaatverandering hevige buien en riolering
(2007)Schematisering riolering-vijvers-bodem

Riolerings
Wetenschap
Klimaat

ontwikkeling en Riolering (2007)


Vakblad Riolering special
Klimaatontwikkeling en Riolering: Strategie Maatregelen’ (2006)

Leidraad Riolering module C2200
Infiltratievoorzieningen
(2006)

10ICUD Kopenhavn Paper
Climatic Change and Urban drainage- Strategies (2005)

AquaTech
Paper – Strategies Climatic Change and Urban drainage
(2004)

Vakblad Riolering
Quickscan Klimaatontwikkeling en riolering
(2002)

9ICUSD Portland (Oregon) Paper
Quickscan climatic change and urban drainage (2002)

9ICUSD Portland (Oregon) Paper
Digital planning of waste water flows in the city of Amsterdam (2002)

8ICUSD Sydney Paper
Design criteria, Flooding of sewer systems in ‘flat’ areas (1999)

8ICUSD Sydney Paper
Blue Polder Model, Towards Sustainable Water Management in Rietmolen (1999)

Water, Science and Technology
Guidelines for hydrodynamic calculations on urban drainage in The Netherlands: Backgrounds and examples (1997)

7ICUSD Hannover (European water pollution control)
Sewer design on dynamic principles (1996)

Water, Science and Technology
Dynamic Design of Sewer Detention Tanks (1993)

NWRWrapport samenvatting
NWRW onderzoek samengevat, G.B. Lemmen (1990)

H2O
NWRW onderzoek artikel, Maarten Gast (1989)


Neerslag-inloop-overstortmodel


Test rioolstelsel


Impliciet differentieschema


Schuifspanning meer afhankelijk van verhang dan van buisdiameter

Last Updated on 2021-06-24 12:01 by harrr