Publications in a lifetime

Deze pagina geeft een chronologisch overzicht van publicaties van eigen hand of waar ik nauw bij betrokken was. Mijn eerste publicatie verscheen in 1982 gestimuleerd door prof A.C.J. Koot over Schuifspanningen in Rioolleidingen.

Land+Water
februari 2023

Lessen Geul, watersnood 2021


Herhalingstijden 48 uur neerslagsom per radarvak
RainTools
Maart 2022
Onderlopen van een woning via de voordeur of een lozingstoestel


RainTools software
RIONEDnieuws
Oktober 2020
Hoe veilig is de DPRA regenwateroverlastnorm


3 minuten video
Samenvatting
juni 2020
Checklist regenwateroverlast in stedelijk gebied


Onderlopen van Tunnels is een keuze
Land+Water
april 2020
PerceelTool helpt bij tegengaan wateroverlast en droogte


Doorsnede animatie perceel
RIONEDnieuws
december 2019
Introductie PerceelTool


Doorsnede animatie perceel
PerceelTool.nl
Rekeninstrument voor het dimensioneren van regenwater maatregelen op eigen terrein


Maatregelen op eigen terrein
RIONEDnieuws
augustus 2019
Omrekenen van mm naar m3 en andersom, opletten!


Keuze van een referentieoppervlak
is essentieel bij gebruik mm.
RIONEDnieuws
zomer 2019
Poster over effectiviteit van klimaatmaatregelen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Tabel-maatregelen.png
Deur poster
RIONEDnieuws
1 april 2019
Een waterpasserend dak is zeer effectief


hoe werkt het?
RIONED/STADSWERK
najaar 2018

Gêne pluviale dans les zones urbanisées : Evitez les problèmes locaux
Stadswerk, Klimaatspecial
juni 2018

Stresstest regenwateroverlast,
blijf kritisch

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Gauss.png
Toename extremen relatief groot
RIONEDnieuws,
voorjaar 2018
Functioneren groen/blauwe daken in beeld


Principe groenblauw dak
RIONEDnieuws,
voorjaar 2018
Ontwikkelingen meten neerslag in en om de stad


NETATMO
regenmeter
RIONED notitie
oktober 2017

Advies/voorzet Stresstest DPRA
RIONEDnieuws
december 2017
Maatregelen tuin: effectiviteit en aandachtspunten voor ontwerp

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is KratmetZandvang-300x184.png
Ruime zandvang met filterdoek
RIONEDnieuws,
november 2017
Klimaattest: ontwikkeling kwetsbaarheid stad versus polder


RainTools reservoirmodel
Stowa
juni 2017

Extreme neerslag in het stedelijke gebied, presentatie
Land+Water
mei 2017

Dichter meetnet in de stad dankzij amateur weerstations
RIONEDnieuws
mei 2017
Perceptie en werkelijkheid
van extreme buien

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Regen-ergens-in-nl-300x300.jpg
Kans ergens in Nederland
RIONEDnieuws
april 2017
Veelbelovend meetnet in stad
dankzij amateur weerstations

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Kantelbak-regenmeter-NETATMO.png
Kantelbak-regenmeter NETATMO
RIONEDnieuws
april 2017

Grootschaliger extreme buien op komst


Effect toename grootte regengebied
Land+Water
april 2017
Regenwateroverlast in bebouwd gebied: voorkom lokale problemen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Kelder-300x188.pngGarage als waterberging
TVVL magazine
maart 2017
Regenwatervoorzieningen op eigen terrein,
Wat werkt (niet)?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Eigen-Terrein-265x300.png
RIONEDnieuws
januari 2017
Regenwatervoorzieningen
op eigen terrein, wat werkt (niet)?

Klimaatbestendig
(neerslag in een uur)
Niet 60 mm
Matig 90 mm
Gemiddeld 120 mm
Zeer 150 mm
RIONEDnieuws
najaar 2016
Voorkomen van het onderlopen van tunnels

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Tunnelbak-1024x649.pngKenmerken tunnelbak
RIONEDnieuws
september 2016
Regenwateroverlast in bebouwd gebied: voorkom lokale problemen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Straatpeil-270x300.pngOntwikkeling straatprofiel
RIONEDnieuws
juni 2016
Impact extreme neerslag stedelijk gebied, waarom en met welke buien

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is wol2-tunnel-1024x681.jpg
Tunnel in Deventer
STOWA
2019

Neerslagreeksen voor het waterbeheer
RIONEDnieuws
Voorjaar 2016
RainTools controleert functioneren regenwatervoorzieningen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is ezgif.com-optimize.gif
RainTools schematisering rioolstelsel
RIONED/STOWA
rapport 2016
Bepaal zelf gezondheidsrisico’s
van fonteinen in vijvers

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Blootstelling.png
Blootstelling na overstortingen
RIONEDnieuws
augustus 2015

Anticiperen op regenwateroverlast door extreme buien
METEO congres
2015

Urban drainage standards
RIONEDnieuws
2015
Ontwikkeling impacttest extreme buien (NA)
H2O
oktober 2015
Dakbedekking en waterhuishouding – Hoe blauw zijn groene daken?


Vergelijking functioneren daken
STOWA/RIONED
2015
Groene daken nader beschouwd


Boekje
RIONEDrapport
2015
Regenwatersystemen op de testbank


Schematisering rioolstelsel
RIONEDnieuws
2013
Lessen uit hoosbui op 26 augustus 2010


Toen nog geen wake-up call
RIONEDnieuws
2013
Extreme neerslag wordt inderdaad extremer


Herhalingstijden extreme neerslag

Inspirerende werksessie over omgaan met extreme neerslag (2013)

RIONEDreeks17
2013
Inventarisatie regenwateroverlast in de bebouwde omgeving


RIONEDreeks16
2011
Neerslaginformatie voor het bebouwde gebied

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is RR16-222x300.png
RIONEDreeks15
2011
Vaststellen en opsporen
van foutaansluitingen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is RIONEDreeks-15-Foutaansluitingen-222x300.png
Land+Water
2010
Bebouwd gebied kampt met extreme neerslag


RIONEDreeks11
2008
Regenwateroverlast in de bebouwde omgeving


Water op straat is niet schoon!
KNMI Colloqium
2008

Wateroverlast in de bebouwde omgeving
H2O
2008
Maarten Gast interview


11ICUD Edinburgh Paper
2007

Heavier Rainfall Due to Climate Change, How to deal with effects in urban areas
Visie Stichting RIONED
2007
Klimaatverandering hevige buien en riolering


H2O
2007
Klimaat ontwikkeling,
toetsing rioolstelsel moet met extremere buien


Extrapolatie regenduurlijnen
Vakblad Riolering
2007
Zandvoort, een vrijwel absoluut systeem en een perfecte samenwerking in waterbeheer


RioleringsWetenschap
2007
Klimaatontwikkeling en Riolering


Major and minor system
Vakblad Riolering
2007
Quickscan
klimaatontwikkeling
en riolering
RIZA publicatie
2006
Quickscan
klimaatontwikkeling
en riolering
H2O
2005
Optimalisering (afval)watersysteem Dordrecht met integraal model van riolering en oppervlaktewater
10ICUD Kopenhavn Paper
2005

Climate Change and Urban drainage- Strategies
RIONEDreeks2
Meten en berekenen rioolstelsels

2003

9ICUSD Portland (Oregon) Paper
2002

Quickscan climatic change and urban drainage
9ICUSD Portland (Oregon) Paper
200
2

Digital planning of waste water flows in the city of Amsterdam
8ICUSD Sydney Paper
1999

Design criteria, Flooding of sewer systems in ‘flat’ areas
8ICUSD Sydney Paper
1999

Blue Polder Model, Towards Sustainable Water Management in Rietmolen
7ICUSD Hannover
(European water pollution control)
1996


Sewer design on dynamic principles
Water, Science and Technology
1997

Guidelines for hydrodynamic calculations on urban drainage in The Netherlands: Backgrounds and examples
Leidraad Riolering
Module C2100
Hydraulisch functioneren rioolstelsels

1995

Water, Science and Technology
1993

Dynamic Design of Sewer Detention Tanks
Water, Science and Technology
1993

New Guidelines for Calculations on Sewer Systems in The Netherlands, Reality or Fiction?
H2O
Analyse kwartiersommen neerslag
1991


NWRWrapport
samenvatting
1990

NWRW onderzoek samengevat, G.B. Lemmen
H2O
1989

NWRW onderzoek, artikel Maarten Gast
NWRWrapport 4.3
Beschrijving en analyse van een neerslag – inloop – overstortmodel 1985Neerslag-inloop-overstortmodel
TUDelft afstudeerrapport
Niet-stationaire stromingen in een gemengd rioolstelsel, Rioleringsaspecten

1985


Test rioolstelsel
TUDELFT afstudeerrapport
Niet-stationaire stromingen in een gemengd rioolstelsel,

Numerieke berekeningen
1985


Impliciet differentieschema
H2O
Schuifspanning in

rioolleidingen

1982


Schuifspanning meer afhankelijk van verhang dan van buisdiameter

Last Updated on 2024-07-09 15:10 by harrr