Extreme neerslag wordt extremer

Het KNMI verwacht dat extremen in uurneerslag meer toenemen dan die van de dagneerslag. Het instituut voorziet voor extreme buien een intensiteitstoename van 14% per graad. Dit betekent dat de kans op een neerslagextreem sneller toeneemt dan gedacht. De kans op een bui met 20 mm of meer verdubbelt.

Op 28 juni 2011 viel op het KNMI-station Herwijnen in ruim een uur 94 mm neerslag. Dit is de hoogste gemeten (klok)uurneerslag ooit op een KNMI-station in Nederland. Het KNMI-station Hupsel noteerde op 24 augustus 2010 ook een record: in ruim 24 uur viel circa 160 mm neerslag. Dit is zowel een record in hoeveelheid neerslag als in de grootte van het gebied met extreme neerslag. Het stroomgebied van de Hupselse beek werd daardoor zwaar getroffen.

In perspectief

Het KNMI plaatst de extreme bui van Herwijnen in het volgende perspectief. In de figuur ziet u de verdelingen van (klok)uursommen van de neerslag in Nederland in verschillende tijdvakken. De vier punten in de grafiek corresponderen met de vier hoogste, in Nederland gemeten waarnemingen.

Toename bui-intensiteit
Er is een zeer sterke relatie tussen de hoeveelheid vocht in de atmosfeer en extremen in de uurneerslag. De gemiddelde neerslag over een maand of jaar is veel minder sterk aan de temperatuur gekoppeld. Als de temperatuur stijgt, neemt de maximale hoeveelheid vocht die de atmosfeer kan bevatten ook toe. Wanneer de relatieve vochtigheid niet al te veel verandert (en daarvoor zijn goede redenen als het gaat over klimaatverandering in Nederland), zal de dauwpuntstemperatuur even hard stijgen als de temperatuur. Uit een analyse van waarnemingen in de afgelopen 15 jaar verwacht het KNMI een toename van 14% per graad in de intensiteit van extreme buien.

Kans verdubbelt
De verwachte intensiteitstoename van 14% leidt tot een grotere kans op een neerslagextreem. En deze kans neemt sneller toe dan tot nu toe gedacht. De kans op een bui met 20 mm (of meer) in een uur verdubbelt hierdoor. De herhalingstijd van bui08 uit module C2100 van de Leidraad Riolering wordt dan T = 1 jaar in plaats van 2 jaar. In het algemeen zal die kans voor nóg grotere extremen zelfs nog méér toenemen.

Zie: Artikel KNMI en Informatie WUR over extreme neerslag in Hupselse Beek

Last Updated on 2020-09-10 09:38 by harrr