Poster klimaatmaatregelen

“De effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen” geeft een overzicht van maatregelen tegen schade door droogte, hitte en regen. De keuze voor effectieve maatregelen is belangrijk om schade te voorkomen en ook cruciaal om betrokkenheid vast te houden. De tabel helpt de stedelijk waterbeheerder in het gesprek met bestuurders, bewoners en andere betrokkenen. De aanpak van klimaatadaptatie is niet moeilijk, maar vergt wel inzicht en overzicht. Er zijn veel maatregelen, waarbij uiteenlopende aanlegvormen en lokale situaties leiden tot verschillen in effectiviteit. Professionele inbreng is van wezenlijk belang, evenals kennis van de lokale situatie. Deze poster is bedoeld om bij de besluitvorming over de te nemen maatregelen het kaf van het koren te scheiden.

Last Updated on 2024-04-16 15:36 by harrr