Een waterpasserend dak is zeer effectief

Regenwater dat op een waterpasserend dak valt, stroomt niet weg naar de omgeving. Het is een echte bronmaatregel. Waterpasserende daken zijn goed aan te leggen op nieuw te bouwen panden, maar ook een bestaand dak is waterpasseerbaar te maken met eenvoudige middelen. Met een unieke en eenvoudige afvoerregulator kan de werking van het dak selectief worden ingezet bij alleen de zwaardere tot extreme buien.

Dit artikel is overgenomen uit RIONEDnieuws van 1 april 2019.

Grote bergingscapaciteit
De bergingscapaciteit voor regenwater is bij een waterpasserend dak aanzienlijk groter dan van groene, blauwe en groen-blauwe daken. De berging van ruim 2000 mm is ook duidelijk groter dan die van een polderdak en kan bijvoorbeeld de jaarlijkse hoeveelheid neerslag gemakkelijk verwerken. Anders dan bij een waterdoorlatend dak gaat het water niet door de dakbedekking maar erlangs. De doorvoercapaciteit is daarom een stuk groter dan bij een doorlatend dak en de kans op dichtslibben verwaarloosbaar. Het feit dat er geen water wordt geborgen op het dak betekent dat de kans dat een dak wordt overbelast door teveel gewicht aan water verwaarloosbaar klein is. De voorziening heeft geen ruimtebeslag en is daarom goed in te zetten bij woningen zonder tuin.

hoe werkt het

Combinatie met regenwater benutten
Een waterpasserend dak biedt ook de mogelijkheid om het opgevangen regenwater direct te benutten voor toepassingen zoals wassen en toilet spoelen. Het is ook mogelijk om het opgevangen regenwater te gebruiken om het grondwater onder het pand via de kortste weg aan te vullen.

Eenvoudig te realiseren
De aanleg van de waterpasserende daken kost weinig en is eenvoudig uit te voeren door doe-het-zelvers. Bij het opstellen van het boorplan moet de constructieve stevigheid van het dak voldoende blijven. Bij een lagere stevigheid kiest u gaten met een kleinere diameter over een groter deel van het dak. Uiteraard kunt u ook bij een erkende dakontdekker terecht. Deze zal u voor een kleine vergoeding van uw waterdichte dak afhelpen.

Alternatieve afvoerroutes afsluiten
Het is aan te bevelen om de wanden van het pand goed waterdicht te maken om zoveel mogelijk water op de plek zelf vast te houden. Het is daarom ook aan te raden dat de regenpijpen worden afgesloten. Dit kan eenvoudig met een ballon.

Alleen grote buien
Met speciale opzetstukken, de afvoerrimples, kan de werking van het waterpasserende dak beperkt worden tot de extreme buien waarbij het echt nodig is. Een laag opstaand randje zorgt dat het water van kleine buien en het eerste water van grotere buien op het dak blijft en daar kan verdampen.

Geen water van de straat in huis
De toepassing van waterpasserende daken heeft een groot positief effect op het beperken van wateroverlast in de omgeving. De kans dat de bewoner last krijgt van water dat via de straat de woning binnenstroomt, neemt af tot verwaarloosbaar.

Aanvulling op tabel met klimaatadaptatiemaatregelen
De werking van een waterpasserend dak is door Oscar Kunst en Harry van Luijtelaar (Stichting RIONED) doorgerekend met de RainTools software en vergeleken met die van een traditioneel dak. Ondanks de uiterst positieve resultaten, is de maatregel onbedoeld niet opgenomen op de poster ‘De effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen’. Om dit te herstellen maakten we een sticker die de tabel compleet maakt.

Je kunt voor elk papieren exemplaar van de poster dat je wilt ophangen,
de sticker bestellen of aanvragen via info@rioned.org.

Last Updated on 2020-07-14 18:28 by harrr