Extreme buien – impacttest

Overzicht artikelen (impact) extreme buien in RIONEDnieuws:

Link om u aan te melden voor toezending van RIONEDnieuws

Link naar handout minicursus maart 2018

Perceptie en werkelijkheid van extreme buien
Bij extreme buien denken we aan een herhalingstijd van één keer per 100 jaar. Die 100 jaar lijkt voor veel mensen ver van hun bed. De praktijk is dat een 60-minutensom van minimaal 60 mm op 1 km2 in de afgelopen 9 jaar gemiddeld meer dan 70 keer per jaar ergens in Nederland is gevallen. Lees verder…

Stresstest Regenwater
Stichting RIONED, koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer, levert met deze notitie input aan de standaardisatie van de stresstest zoals bedoeld in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Stichting RIONED levert haar inbreng vanuit haar deskundigheid en vanuit haar inzet op een kwalitatief hoogwaardig en doelmatig stedelijk waterbeheer. Lees verder…

Grootschalige extreme buien op komst
Sinds 2000 zijn in Nederland veel extreme buien van >50 mm gevallen. Dit kan erop wijzen dat buien intenser worden, en ook grootschaliger. In dit artikel leest u wat grootschalige buien kunnen betekenen voor het waterbeheer. Lees verder…

Regenwatervoorzieningen op eigen terrein, wat werkt (niet)?
Dit artikel over de aanpak van regenwateroverlast in bebouwd gebied gaat over het dimensioneren van regenwatervoorzieningen op eigen terrein. Waarom zijn dergelijke voorzieningen belangrijk en welke maatregelen zijn het meest effectief? Lees verder…

Voorkomen van het onderlopen van Tunnels
Het onderlopen van tunnels is regelmatig in het nieuws. Het (extreem) functioneren van een tunnelbak is eenvoudig te controleren met de RainTools rekentegel. Dit artikel beschrijft die aanpak en geeft een aantal praktische tips. Lees verder…

Regenwateroverlast in bebouwd gebied: voorkom lokale problemen
Opdrijvende putdeksels, ondergelopen tunnels en instromend regenwater in woningen en winkels. Regenwateroverlast is een hot item. Maar veel overlast is te voorkomen als we dat willen. Dit artikel beschrijft elf veelvoorkomende lokale problemen met mogelijke oplossingen op hoofdlijnen. Lees verder…

Impact extreme neerslag stedelijk gebied: waarom en met welke buien?
U wilt anticiperen op zware neerslag als gevolg van klimaatontwikkeling. Dat is veel minder eenvoudig dan u gewend bent met bui08 voor de riolering. Maar met welke buien kunt u het functioneren van het stedelijke gebied controleren of analyseren? Dit artikel beschrijft de (toekomstige) mogelijkheden. Lees verder…

Nieuwe neerslagreeksen voor waterbeheer toegelicht
Het KNMI, STOWA en HKV hebben de neerslagreeks (uursommen) van De Bilt getransformeerd naar 112 klimaatvarianten op basis van zichtjaren, klimaatscenario’s, detailniveaus en (regionale) neerslagregimes. Uit de nieuwe statistieken blijkt dat de omvang van extreme neerslaggebeurtenissen in het klimaat rond 2014 gemiddeld tien procent hoger ligt dan in de tot nu toe gebruikte statistiek. De kans op een extreme bui is minimaal met een factor 2 is toegenomen. Dit artikel beschrijft de samenstelling van die nieuwe klimaatreeksen en laat een aantal interessante effecten voor het stedelijke waterbeheer zien van de hand (reeks)simulaties met RainTools. Lees verder….

Extreme neerslag wordt inderdaad extremer
Het KNMI verwacht dat extremen in uurneerslag meer toenemen dan die van de dagneerslag. Het instituut voorziet voor extreme buien een intensiteitstoename van 14% per graad. Dit betekent dat de kans op een neerslagextreem sneller toeneemt dan gedacht. De kans op een bui met 20 mm of meer verdubbelt. Lees verder…

Klimaattest: stad versus polder
Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie verplicht waterschappen en gemeenten tot een stresstest voor regenwateroverlast om na te gaan hoe kwetsbaar hun gebied is. Met een rekenkundig experiment in RainTools vergelijken we klimaateffecten voor een stad met een polder. Lees verder…

Link naar presentatie Aart Overeen op RIONEDdag 2017

Ervaringen met de aanpak van regenwateroverlast in bebouwd gebied (2014, RIONEDreeks 18)
Hoe ver moeten we gaan in het investeren in maatregelen om regenwateroverlast nu en in de toekomst tegen te gaan? Dit is een kernvraag in het huidige stedelijke waterbeheer. In dit boek delen ruim twintig auteurs van adviesbureaus, gemeenten en bedrijven hun inzichten, benaderingen en aanpakken. Een scala aan analysemethoden, modelontwikkelingen en maatregelen op gebied van berging, afvoer, ruimtelijke inrichting en in en om de woning komen aan bod. Een bundel met state of the art methodologische ontwikkelingen en praktische voorbeelden voor het omgaan met hevige buien. U hoeft de extreme bui niet meer af te wachten, maar u kunt met dit boek nu al ervaring opdoen. gratis downloaden

Klimaatontwikkeling voorbeelden
NASA website, temperatuur ontwikkeling 1880-2016
– Melting North Pole, 1984-2016

PerceelTool, Rekentool voor het dimensioneren van regenwater-maatregelen op een perceel. zie website

RainTools
Met RainTools simuleert u het functioneren van regenwatervoorzieningen in de vorm van het verloop van de waterbalans in de tijd. In detail kunt u voorzieningen op het perceel doorrekenen. Systemen voor grotere gebieden simuleert u meer globaal. De gebruikersinterface is gericht het toepassen van deze rekentool voor specifieke vraagstukken door een brede groep gebruikers.  zie website

Radarbeelden extreme buien, link naar webpagina

laatste wijziging 20180327

Last Updated on 2018-04-03 14:02 by harrr