Wateroverlast Zuid-Limburg

Op deze pagina geef ik commentaar de pointer uitzending over het hoogwater in Zuid Limburg in 2021. Met kromme tenen heb ik deze uitzending bekeken. Het is een mooi overzicht van alles wat er mis gaat in de omgang met deze problematiek.

Link naar uitzending: https://pointer.kro-ncrv.nl/hoogwater

Met het grootste gemak wordt gesproken over de veiligheidsnormen van T = 25 jaar en T = 100 jaar. De discussie over die twee veiligheidsniveaus leidt te aandacht af van de problematiek zelf. Een normbenadering is een gruwel omdat dat een uitnodiging is aan betrokken partijen om hun verantwoordelijkheden (scherp) af te bakenen en hun inspanningen zo minimaal mogelijk te houden. Het dient het belang van de bewoners vooral niet.

De T = 100 jaar norm geldt vooral voor de rest van Nederland. Een groot deel van de rest van Nederland is vlak gebied, dat is een heel ander verhaal dan het Geuldal. Daar wonen veel mensen min of meer in de uiterwaarden van een snelstromende rivier. De reactietijd op een hoogwatergolf in aantocht moet je rekenen in uren in plaats van dagen. De benedenverdieping van veel woningen dichter bij de rivier werkt tijdens een ramp als waterberging. Daar moet je geen kostbare spullen bewaren die niet makkelijk naar boven zijn te verplaatsen.

Grote delen van de gebieden langs de Geul hebben een veiligheidsnorm die T = 25 jaar zou zijn. De realiteit is dat deze norm op een groot aantal locaties niet wordt gehaald. Door velen wordt nu gesuggereerd dat de mensen in het gebied bij een T = 100 jaar norm veilig zijn. Bezwaarlijk is dat betrokken bewoners daardoor op het verkeerde been worden gezet. Bij de ramp zoals in 2021 zou een gebied met een veiligheidsniveau van T00 nog heel zwaar zijn getroffen.

De suggestie wordt ook gewekt dat de regenval tijdens de ramp in 2021 zeer extreem is geweest. Kijken naar het verleden zou je zoiets kunnen bedenken maar anticiperend op de toekomst mag je verwachten dat het nog veel extremer kan worden. Als de 2021 gebeurtenis had plaatsgevonden na een periode van langdurige droogte dan was afvoer uit het gebied zomaar een factor 2-3 groter geweest. We richten ons teveel op wat we hebben meegemaakt, we moeten ons beter voorbereiden om een onzekere toekomst.

De gedeputeerde suggereert zelfs dat de wateroverlast problemen opgelost gaan worden. Hij noemde een periode van van 15 jaar, de looptijd van het programma waterveiligheid en ruimte Limburg. Naderhand komt dan naar voren dat het niet voor iedereen veilig wordt. Interessant is dan wie er de klos blijft.

De gedeputeerde geeft ook aan: stel dat de gebeurtenis van 2021 zich zou herhalen…… Alsof 2021 niet zomaar overtroffen zou kunnen worden. Het stroomgebied van de Geul is relatief klein. Een bui met een veel kleinere omvang met met veel hogere neerslagintensiteiten zou het gebied gemakkelijk nog veel zwaarder kunnen treffen. Het is extreem lastig om na een grote ramp te bedenken en te communiceren dat het in de toekomst nog veel erger kan worden. De ramp wordt gezien als een uitschieter.

De realiteit is ook dat het realiseren van een eenduidige T = x jaar norm voor het gebied praktisch niet kan.

Last Updated on 2024-02-23 17:02 by harrr