ANWB energie met dynamische tarieven

Begin 2024 heb ik de stap gemaakt naar ANWB energie met dynamische tarieven. Dat was meer gebaseerd op gevoel dan op feiten. Achteraf gezien heb ik daar nog geen spijt van. Het lijkt allemaal heel ingewikkeld, maar dat valt mee als je snapt hoe het werkt.

Negatieve stroomprijzen ANWB per kWh.

Wat ik aanvankelijk niet snapte is hoe die dynamische tarieven werken bij negatieve stroomprijzen zoals in bovenstaande afbeelding. De teruglevering van zonnestroom wordt ook per uur afgerekend met dat dynamische tarief.

Netto stroomprijzen
De ANWB presenteert de netto stroomprijzen in de grafiek van de uurtarieven. Misleidend zou ik dat niet willen noemen, maar het zet je als gebruiker wel op het verkeerde been. Het suggereert dat je bij negatieve tarieven geld terug krijgt per gebruikte kWh en dat je voor teruggeleverde energie moet gaan betalen.

Echter bij die nettobedragen per uur moet je 18 cent bijtellen, 13 cent energiebelasting en 5 cent aankoopkosten. Op 13 april 2024 krijg ik dus minimaal nog 11 cent per teruggeleverde kWh. Gemiddeld over die dag krijg ik nog gemiddeld 14 cent per kWh. Over de hele maand is dat nog 17.5 cent per kWh.

Betalen bij teruglevering
Bij de teruglevering van zonnestroom ga ik dus pas betalen als het netto ANWB tarief de -18 cent bereikt. Eerlijk gezegd heb ik nog geen idee hoe die tarieven zich gaan ontwikkelen. Ik reken er wel op dat ik mijn omvormer af en toe moet uitschakelen. Helaas lijkt mijn omvormer niet geschikt te zijn voor het softwarematig uitschakelen. Als ik alleen voor die functionaliteit een andere omvormer moet kopen dan is de terugverdientijd aanzienlijk.

Dynamische tarieven zijn interessant voor mensen die meer stroom gebruiken dan ze zelf opwekken. Dat was destijds ook het advies van mijn energieadviseur. Het grote voordeel van dynamische tarieven is dat je eea nog kan sturen. Het is soort legale manier van handelen met voorkennis.

Tarieven vergeleken met concurrenten
Over de maand januari heb ik de (variabele) tarieven van de ANWB vergeleken met het variabele tarief van Essent voor januari en het 2 jaar vast tarief van Vattenfall voor april.

Per m3 gas betaalde ik bij de ANWB 1.12 euro, Essent 1.45 euro en Vattenfall 1.27 euro. Logisch dat dat Vattenfall tarief nu lager is dan van Essent in januari. Per kWh stroom betaalde ik bij de ANWB 0.28 euro, Essent 0.39 euro en Vattenfall 0.44 euro. Over de hele maand januari in totaal was ik bij de ANWB ongeveer 25% goedkoper uit dan bij Essent en Vattenfall.

ANWB app
De ANWB heeft de berekening van die kosten tot in de details uitgewerkt via een App en een website. Helaas zitten daar slordige foutjes in en de communicatie wat gekleurd.

Als ik naar het jaartotaal van mijn energiekosten kijk dan kloppen de maanden januari en februari wel, maar maart helemaal niet. De kosten in maart waren minder dan 100 euro.

De netto tarief zijn afgerond op hele centen, het is nog niet zo eenvoudig om daar de vinger precies achter te krijgen maar mijn idee is dat deze centen naar boven worden afgerond.

Het is mooi om de netto tarieven te laten zien, maar het is natuurlijk heel eenvoudig om daarnaast ook de bruto tarieven te tonen.

ANWB presenteert per tijdvak ook een energiekostentabel waarin alle kosten in detail zijn uitgewerkt. Helaas kan je die tabel niet downloaden of kopiëren. Ook het kiezen van een tijdvak geeft niet altijd de juiste resultaten.

Heel vreemd is dat je in een maand bij de terugleververgoeding bij elke dag een bedrag ziet staan in de grafiek, maar dat de berekening per dag soms niet beschikbaar is.

In een spreadsheet heb ik de kostenberekening per maand uitgewerkt, enerzijds ter controle van de app en anderzijds om de berekeningen beter te kunnen volgen.

Het is toch wel opmerkelijk dat als je de kosten voor gas hier eenvoudig optelt de som van 1.12 + 2.64 + 12.67 = 16.43 bijna een euro hoger uitkomt dan in de app 15.53 euro. Hier en daar rammelt er nog wat in die berekeningen.

Last Updated on 2024-04-15 14:17 by harrr