Ode aan de Wadi

De aartsvader van de wadi in Nederland is Gerdrik Bruijns. De wijk Ruwenbos in Enschede was zijn pilot. Op 21 september 2000 heb ik daar een keer rondgekeken toen het fors had geregend.

Het hoogtepunt was dat de postbode mij de werking van het systeem heeft uitgelegd. Zoiets heb ik ook eens meegemaakt in Portland (US) toen de eigenaar van de outdoorshop het functioneren van het watersysteem in de omgeving verklaarde. Geweldig!

De wadi is een mooi oplossing voor overtollig regenwater in het stedelijke gebied, met vooral voordelen:
* De wadi schept een mooie open ruimte. Ruimte kost geld maar dat moeten we ervoor over hebben. Dat kunnen we compenseren met appartementen in hoogbouw, dat is ook handig tegen wateroverlast.
* Een wadi werkt bij hitte veel beter dan een krappe watergang, de vissen gaan niet dood in het hete water of op een drooggevallen bodem. Een wadi heeft ook als voordeel dat het water maar tijdelijk bovengronds staat waardoor er minder verdampt en meer wordt afgevoerd naar het grondwater.
* Een wadi heeft een laagteberging die nodig is om water tijdelijk te bergen omdat infiltreren in de ondergrond tijd nodig heeft.
* De infiltrerende werking van een wadi is beter gewaarborgd en makkelijker te herstellen dan bij een infiltratieriool of -put. Ondergrondse voorzieningen dreigen op termijn vooral te verstoppen.
* Het regenwater infiltreert in de ondergrond via een soort bodemfilter, dat bij een eventuele vervuiling makkelijk is te vervangen.
* Via een slokop (overloop) van de wadi kan het water overlopen naar een ondergronds stelsel van drainageleidingen om water gelijkmatiger te kunnen verdelen over een gebied en om ook een soort grondwaterpeil-beheer te realiseren.
* Met het ondergrondse deel van een wadi kunnen benodigde dimensies optimaal worden uitgewerkt.
* Leken kunnen de werking van een wadi navertellen en zijn er daarom misschien ook wel zuinig op.

Een wadi past ook in mijn ideaal dat het stedelijke gebied zijn eigen broek moet ophouden voor de verwerking van extreme buien, dus onafhankelijk van het regionale watersysteem. De afstemming van gemeenten met watersystemen blijft altijd kwetsbaar omdat de regels van het spel elk moment gewijzigd kunnen worden.

Deze radarregistratie hoort bij de foto aan het begin van dit bericht.

Last Updated on 2021-06-25 13:45 by harrr