Vergelijking KNMI radar-neerslagreeksen

Deze pagina toont de tellingen van extreme neerslag per radarvak van de gebeurtenis op 13/14 juli 2021 voor de gemeente Valkenburg. Het KNMI levert 4 radarproducten waarvan de bewerkingen voor gemeenten kunnen worden geraadpleegd met RadarTools.

  • De RTcor-data worden ‘nearly real Time’ (dus min of meer direct) gegenereerd uit de radarwaarnemingen uit Nederland, Duitsland en België en de 10-minuten automatische stations van het KNMI.
  • De REcor-data hebben een vertraging van ongeveer een dag. In deze ‘Early Reanalysis’ zijn ook de beschikbare registraties van het KNMI-netwerk van de handregenmeters (dagsommen-meetstations) meegenomen.
  • De RFcor-data komen na ruim twee weken beschikbaar. In deze ‘Final Reanalysis’ zijn tenslotte de gevalideerde registraties van alle handregenmeters meegenomen.
  • De MFBS data is de traditionele klimatologische set, die komt maandelijks beschikbaar met een vertraging van een maand.

De RFcor-data zouden het meest nauwkeurig moeten zijn. Maar een controle op de extreme uitschieters in de 5-minutendata levert nog vraagtekens op. Dit is een punt van aandacht bij het KNMI. De MFBS-radardata zijn beschikbaar vanaf 2008, de nieuwe Reanalysis-data RTcor, REcor en RFcor vanaf 2019.

In de RTcor data komt de gebeurtenis van 13/14 juli in de tellingen nog niet naar voren. Dat betekent dat de extremen per tijdvak de extreme drempelwaarde nog niet hebben overschreden.

De daaropvolgende resultaten van de REcor en RFcor data laten wel de extreme waarden zien. De RFcor data is hier iets extremer van de REcor data. Beiden zijn weer wat extremer als de traditionele MFBS data.

Last Updated on 2021-12-29 13:05 by harrr