Persleiding Lochem maatregelen

In het benedenstroomse traject van de Berkel heeft het Waterschap aanvullende maatregelen getroffen naar aanleiding van de breuk in de persleiding van Lochem naar de zuivering in Zutphen. Op onderstaand kaartje zijn de relevante locaties aangeven van het Berkel traject tussen Almen en Warnsveld.

De beelden op deze pagina zijn gemaakt op zaterdag 17 en zondag 18 november 2018.

Bij de stuw in Almen zijn 4 beluchters in het water geplaatst om het zuurstofgehalte van het water te vergroten.

Opvallend was dat nog fors debiet de stuw bij Almen passeert. Dat kan erop duiden dat ze sneller het minder schone water willen afvoeren om het water vanaf bovenstrooms te verversen.

De stuw in Warken is tot zaterdag 17/11 volledig afgesloten met sluisdeuren. Het water van de Berkel wordt hier afgeleid via het Groene kanaal weer naar het Twentekanaal, via de regelbare stuw bij Eefde.

Kort achter de stuw liggen een aantal grondruggen, dit is een vispassage.

Het is een soort slingergoot met plaatselijk verlaagde overloopjes in de ruggen, die in een zigzag patroon verspringen. Hier stroomt nu geen water doorheen.

De laatste stuw ligt bij Warnsveld. Die is ook dicht. In dat deel van de Berkel heeft nog maar een minimale toevoer van water, waardoor het waterpeil hier geleidelijk zakt. In de nabijgelegen slotgracht van Huize de Voorst was duidelijk te zien dat het water daar circa een halve meter beneden peil staat.

Kort na het maken van bovenstaande foto’s heeft het Waterschap de stuw Warken voorzichtig open gezet door de rechter sluisdeur iets te heffen.

De goten van de vistrap vullen zich en de zigzag overlopen beginnen te werken.

De waterschap geeft aan dat waterkwaliteit zich voldoende heeft hersteld om het water weer via Warnsveld en Zutphen naar de IJssel te laten stromen.

Het is niet fijn voor de vissen maar dit verhaal geeft wel reuring in ons stroomgebied. Spontaan raak je met veel spotters aan de praat die er van alles over kunnen vertellen, zoals de boerin bij Lochem die het ook een heel spannend verhaal vond.

Een inspectie van het traject Lochem-Klein Dochteren deed ik op donderdag 15 november, de dag dat de persleiding breuk is gerepareerd. Link naar verslag.

Pleidooi
Graag wil ik nog een pleidooi houden richting Waterschap WRIJ om meer mogelijkheden te realiseren om langs de Berkel te kunnen fietsen.
Bij Almen is de stuw toegangelijk gemaakt voor fietsers. Dat zou in Warken ook een interessante mogelijkheid zijn om dan via een pad langs het Groene kanaal op de Binnenweg uit te komen.

Last Updated on 2018-11-20 10:56 by harrr