Persleidingbreuk Lochem

Deze pagina geeft een foto-impressie van de situatie op 15 november 2018 rond de breuk in de persleiding van Lochem naar de rioolwaterzuivering in Zutphen. Onderstaande kaart geeft een overzicht van de situatie net buiten Lochem.

De Berkel stroomt door Lochem langs Klein Dochteren, Almen, Warnsveld en komt in Zutphen uit in de IJssel.

Punt A is de locatie een bouwput, net buiten en benedenstrooms van Lochem. De persleiding is vandaag gerepareerd, vertelt een werknemer van de aannemer, en wordt (heel geleidelijk) weer opgestart.

Ik vraag me af waarom er alleen afvalwater van de melkfabriek zou zitten in een persleiding van Lochem naar Zutphen. Mensen uit de buurt geven aan dat er meerdere (pers)leidingen naast elkaar liggen.

De bouwput voor de reparatie van de persleiding is voorzien van een forse bronbemalingen omdat de leiding diep ligt en het water van 3 kanten komt aanstromen.

Vlak achter de bouwput is een streepje van de Berkel te zien.

De locatie was bereikbaar via stalen rijplaten, langs de verbindingswatergang tussen de Berkel en het Twentekanaal (punt A-B). Op de achtergrond is de stuurhut van een schip op het Twente kanaal zichtbaar.

Op punt C stroomafwaarts van de breuk lijkt een stuw in de Berkel te zitten. Die locatie is niet bereikbaar. Door die stuw C op te trekken kan het water in de Berkel worden opgezet en via de verbindingswatergang A-B terugstromen (afvoeren) van de Berkel naar het Twentekanaal.

Bovenstaande foto toont de stuw in de verbindingswatergang pal achter de leidingen die het water door de dijk van het Twentekanaal aanvoeren, naar de verbindingswatergang. Deze voorziening is eigenlijk bedoeld om water vanuit het Twentekanaal te kunnen inlaten in de Berkel en te kunnen afvoeren via de Berkel.  De hydraulica fijnproevers zien boven de stuw een mooie welving in de waterstand van een onvolkomen overlaat.

Verderop langs de weg langs het Twentekanaal (punt D) staat een bermsloot vol met ogenschijnlijk niet al te fris water. Het Twentekanaal ligt hier links op de foto. Achter die dijk ligt een een braak liggend gebied dat mogelijk is gebruikt voor de opslag van vervuild water uit de Berkel (tussen punt C en D) en dat door die dijk achter die bermsloot sijpelt.

Nog iets verder langs het Twentekanaal (punt E) is noodpomp neergezet om vers zuurstofrijker water uit het Twentekanaal naar de Berkel te pompen.

De bijdrage van pomp lijkt wat klein vergeleken met stroom van de Berkel.

Vanaf de brug over de Berkel bij Klein Dochteren lijkt alles weer normaal.

De volgende keer neem ik mijn Drone mee 🙂

Vervolg
Het waterschap heeft aanvullende maatregelen getroffen in het Berkel-traject Almen-Warnsveld. In het zonovergoten weekend van 17/18 november ben ik daar nog een keer gaan kijken. Lees het verslag.

 

Links:

Stuw Warken weer open

Breuk nieuws NOS

Waterschap Rijn en IJssel nieuws

Breuk in persleiding bij Lochem (pdf versie WRIJ website)

NOS website

De Stentor

https://www.lochemsnieuws.nl/2018/11/15/breuk-persleiding-bij-lochem-is-gerepareerd/

Last Updated on 2018-12-06 17:08 by harrr