Nogmaals maatregelen hittestress

Hittestress is een dynamisch proces. Het meten aan hittestress is daarom lastig omdat het opwarmen van de omgeving een tijdafhankelijk proces is. Diverse waarnemingen van mensen moeten daarom goed geïnterpreteerd worden.

Een belangrijke maatregel om de effecten van hitte te beperken is de werking van schaduw. Je ziet dan bijvoorbeeld een boom naast een woning. Dat moet een enorm grote boom zijn om voldoende effectief te zijn en dat soort bomen zijn vaak ook weer een gevaar voor een woning.

We hebben nu in het najaar te maken met de keerzijde van schaduw. Fietsen in de schaduw is nu gewoon koud en de zon juist heel lekker. We snakken naar zon ook om onze huizen te verwarmen. Dus als we in reactie op hittestress veel schaduw gaan maken dan hebben we daar in het voor en najaar last van, vooral rond de woning.

Als het echt heet wordt en het waait nauwelijks dan is het ook in de schaduw nog te warm. Dan zijn de momenten dat mensen vooral binnen blijven.

Last Updated on 2022-10-06 13:46 by harrr