Minister over klimaatadaptatie

Een quote die ik oppikte was “We moeten nu gaan nadenken ……..” dat vertelt eigenlijk het hele verhaal.