Leerpunten infiltratieproeven

Naar aanleiding van de Infiltratieproeven in Ede, Weert, Groningen, Arnhem en Soest is een overzicht gemaakt van infiltratieproeven in ondergrondse infiltratievoorzieningen. Dit artikel geeft een overzicht van de leerpunten. Deze lijst natuurlijk niet compleet uw suggesties en opmerkingen zijn welkom.

Gegevens vooraf uitwerken en controleren
Infiltratieriolen liggen niet altijd horizontaal. Wat effect is op de vervuiling van de buis is niet duidelijk. Dus de interpretatie van metingen is minder eenduidig. Een fout die dan snel gemaakt wordt is de keuze van het meetpunt in de hoogst gelegen put, waardoor een deel van de leegloopmeting niet mogelijk is.

Waterstanden worden gemeten in riolen en peilbuizen op verschillende locaties. Het is belangrijk om die waterstanden vast te leggen in mNAP, om meetwaarden eenduidig met elkaar te kunnen vergelijken.

Bewoners vooraf informeren…

2) Uitgebreid documenteren
Leg tijdens de infiltratieproeven zoveel mogelijk informatie duidelijk vast in aantekeningen of digitaal in foto’s en/of video’s. Het geheugen van drukke mensen is vaak zwak over een wat langere periode. Een eenvoudige foto van de lozing uit de tankwagen had hier uitsluitsel kunnen gegeven over het tijdstip van de 2e lozing in streng BC.

Het is ook raadzaam om de lozingen van een tankwagen op het riool op video op te nemen, met een meetlat in de put als een soort reserve-registratie. Een andere mogelijkheid is om een 2e diver in de put op te hangen. (onder het motto 1 sensor = geen sensor, als er iets mis gaat)

3) Data uitwerken tijdens proeven

Resultaten metingen liefst nog tijdens of kort na de proeven verwerken om na te kunnen gaan of de apparatuur goed heeft gewerkt of goed was ingesteld.

Last Updated on 2020-10-25 18:59 by harrr