KoggeSim

Met RainTools is een situatie gesimuleerd van een straat met een laaggelegen voordeur van een woning met een oppervlak van 100 m2 en een douchebak met een rand circa 15 cm boven het vloerpeil.

Simulatie 1) RainTools simulatie met NIET-waterdichte voordeur en een duur van 300 minuten.

Simulatie 2) RainTools simulatie met waterdichte voordeur en een duur van 300 minuten.

De blauwe vlakken in het grafiekvenster rechts geven de hoeveelheden water die zijn geborgen in de verschillende onderdelen. Het rode vlak is de afvoer van het ene onderdeel naar het andere. Het oker oppervlak is de hoeveelheid water die via de deur, via de aansluitleiding van de douchebak en via de overloop van de douchebak stroomt.

Onderdelen simulatie

 1. Dak woning
 2. Straat
 3. Woning
 4. Douchebak

Schematisering

 • Het schematische profiel van het systeem is getekend in het venster links.
 • Uiterst links het dakoppervlak (1) van de woningen
 • Daarnaast de straat (2) op een gemiddeld niveau van peil -0,10m,
 • In het midden de woning (3) met een vloer van 100 m2 en een niveau gelijk aan Peil
 • Rechts een douchebak (4) met een bergend oppervlak van 1 m2 en een overlooprand op peil+0,15m
 • De straat wordt gevoed door extra oppervlak van 1000 m2
 • Het systeem wordt belast met bui09

Niet waterdichte voordeur

 • Onder de deur is een spleet van 4 mm aangehouden.
 • De straat vult zich tot het (vloer)peil van de woning.
 • Vanaf dat moment begint het water onder de deur door de woning in te stromen.
 • Het waterpeil op de straat stijgt verder.
 • Het water in de douchebak stijgt mee met het waterpeil op straat.
 • Maar de douchebak loopt niet over.
 • Na de bui loopt de woning weer leeg naar de straat.
 • Het waterniveau in de douchebak zakt mee met het waterniveau op straat.

Waterdichte voordeur

 • De straat vult zich tot boven het (vloer)peil van de woning.
 • Het water in de douchebak stijgt mee met het waterpeil op straat.
 • De douchebak loopt over vanaf het moment dat het waterniveau op straat hoger staat dan de rand van de douchebak.
 • De douchebak loopt dan (beperkt) over naar de woning, totdat het waterniveau op straat weer gezakt is tot onder het niveau van de rand van de douchebak.
 • De woning loopt niet leeg naar de straat omdat de deur tweezijdig waterdicht is.

Simulatie 3) RainTools simulatie met NIET-waterdichte voordeur en een duur van 300 minuten.

In simulatie 3 ligt de vloer van de woning 7 cm lager dan de drempel van de voordeur.

Last Updated on 2022-01-03 12:43 by harrr