Klimaateffecten

De stijging van de wereldtemperatuur heeft een groot aantal gevolgen:

  • Droogte
  • Hitte (stress)
  • Extreme neerslag (regenwateroverlast)
  • Zeespiegelstijging
  • Wervelstormen
  • Bliksem(inslagen)
  • Aardverschuivingen
  • Smelten gletschers
  • Bodemdaling
  • Ontdooien permafrost

De thema’s droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen zijn onderdeel van de DPRA stresstest. De aandacht voor deze thema’s wisselt per jaar al naar gelang het jaar heter, droger of natter was.

Maakbaarheid oplossingen problematiek
Het thema hitte staat sterk in de belangstelling maar lijkt zich meer te richten op buitenruimte dan op gebouwen zoals woningen en bedrijven. Belangrijk punt bij het thema hitte is dat het veel vaker en breder voorkomt dan bijvoorbeeld regenwateroverlast. Dat geldt ook voor droogte.
Aan hitte en droogte kunnen we dus geleidelijk wennen en we hebben sneller een beeld van de werking van maatregelen. Als ik een rolluik voor mijn pui op het zuiden zet dan weet ik bij de volgende hittegolf of dat een zinnige maatregel was. Zo worden collectief gemakkelijk wijzer.

Aan een heel traag proces zoals zeespiegelstijging kunnen we niet wennen. Daar geldt het voorzorgsprincipe. We maken de dijken hoger in de hoop dat het voldoende is.

Last Updated on 2020-09-08 16:40 by harrr