Geul bij Cottessen

De Geul passeert bij Cottessen de grens tussen België en Nederland. Ongeveer een derde van het stroomgebied ligt in België. De aard van dat gebied is zodanig dat bij de watersnood in 2021 meer dan de helft van het water uit België kwam.

De Geul bij Cottessen, net over de grens met België, bij een afvoer van circa 1,2 m3/s.

Cottessen is ook een punt waar de afvoer in de beek wordt gemeten. Het probleem is helaas dat de meting bij extreme afvoeren niet meer geldig.

Geul op terrein van camping Du Moulin (België)

Op de Belgische kant van de grens ligt een camping nauwelijks hoger dan het waterpeil van de beek en die is dus heel kwetsbaar bij hoogwatergolven. De camping Cottesserhoeve aan de Nederlandse kant ligt hoog.

Grensgebied vanaf Sippenaeken richting Epen, in het avond licht
Gravelpad omhoog richting Vaals bij de Cottesserhoeve, voert nog wat water na een relatief droge periode.

Vlak langs de Geul is het gebied beter ingericht op wandelaars dan op (tour)fietsers. Dat is jammer omdat het fietsen langs een beek of rivier heel aantrekkelijk is vanwege het ontbreken van steile hellingen.

In de holle zijweg van het gravelpad zijn de sporen van de modderstromen zichtbaar.
De grond tussen de wortels van de bomen in de bermen van de holle weg spoelt geleidelijk weg.

In de hellende delen van het stroomgebied van de Geul stroomt het water bij extreme buien snel af waardoor de ondergrond erodeert en de afvoer in de Geul snel reageert.

Stroomgebied Geul in België en Nederland
Stroomgebied Geul in België, meer in detail

Last Updated on 2024-06-14 12:18 by harrr