Extreme neerslag 20210724

In de avond kwamen de berichten van overstromingen in Dinant en Namen. Dinant ligt in een kloof die wordt doorsneden door de Maas en in Namen komen de Maas en de Samber samen. Ook in Friesland en West Brabant zou veel regen zijn gevallen. Deze pagina geeft de resultaten een aantal registraties van NETATMO regenmeters gepresenteerd via RadarTools.

De RadarTools tabel geeft de resultaten van de metingen op de locaties die zijn weergegeven op de kaart rechts. Onder de tabel staat de registratie periode en in de tabel zijn naast de totale neerslagsom ook de maximale hoeveelheden weergegeven per tijdvak van 5, 15, 30, 60, 120, 180 minuten.

In Friesland is op een aantal plekken meer dan 100 mm neerslag geregistreerd waarvan het grootste deel is gevallen in 3 uur. Per uur is maximaal 50 mm geregistreerd.

In West Brabant – Zeeland is plaatselijk rond de 50 mm geregistreerd in ongeveer een uur. Natuurlijk is het mogelijk dat er plekken zijn waar meer is gevallen, ergens tussen de neerslagmeters.

In Dinant dreven de auto’s door de straten. De NETATMO neerslagmeters rond Dinant laten forse buien zien maar niet heel extreem. Rond de 50 mm in 2 uur. Natuurlijk wordt cumuleert die waterhoeveelheden zich vanuit de hogergelegen delen van het stroomgebied van o.a. de Maas. Toch lijkt het me heel zorgwekkend dat het bij die neerslaghoeveelheden zo snel mis gaat. De burgemeester van Dinant gaf in het VRT journaal aan dat de waterstromen uit de kleine beken kwam die uitmonden in de Maas.

Ook in de buurt van Namen, stroomafwaarts van Dinant was sprake van overlast. In Namen komen de Maas en Samber samen. Ook hier zijn geen echt extreme neerslaghoeveelheden gevallen.

Neerslagkaart van Nederland per postcode of plaats

De dagsommen van het KNMI bevestigen het beeld van de NETATMO neerslagmetingen. Bij dit kaartje horen een aantal kanttekeningen. 1) Links in zee bij Hoek van Holland staat het aantal stations (215 van de ruim 300) waarmee dit kaartje is gemaakt. 2) Rechts naast Limburg staat de schaalverdeling. Dat is een vaste kleurenverdeling die per kaart varieert, donker blauw is de hoogste waarneming van de dag. 3) De kleurvlakken op de kaart zijn fictief/indicatief, het zijn interpolaties tussen de station-waarnemingen. Vooral in een situatie met lokale buien kunnen extremere waarden eenvoudig gemist worden en kan het tussen de stations ook droog zijn geweest.

Work in progress. Bij nieuwe informatie vul ik deze pagina nog aan……..

Last Updated on 2021-07-26 11:57 by harrr